Služby

Nemocnice Valtice poskytuje své služby v komplexní formě a má pro to k dispozici odpovídající vlastní zázemí. Nemocnice provozuje ve svých prostorách ambulance specialistů, a to chirurgickou, gynekologickou, interní a ORL ambulanci, dále ordinaci praktického lékaře a rehabilitační ambulanci.

V rámci komplementu je v provozu akreditované Oddělení klinické biochemie a hematologie a RTG pracoviště. Mimo to nemocnice provozuje svou vlastní lékárnu. Přímo v areálu se nachází kuchyně, která připravuje vynikající stravu s přihlédnutím k individuálnímu dietnímu programu klientů. Vedle kuchyňského provozu se nachází modernizovaná prádelna, která pere dle nejpřísnějších hygienických požadavků.

Další léčebné služby, aktivizační činnosti

Komplexnost služeb doplňuje např. spolupráce s logopedem, ale i dalšími odborníky-lékaři v rámci konziliárních činností, jako je neurolog, oční specialista, kožní lékař, psychiatr či specialista na vlhké ošetřování chronických ran. Ryze zdravotní hledisko péče doplňují také aktivizační programy ve formě ergoterapie pod vedením vyškoleného pracovníka. Samostatnou kapitolu pak tvoří rehabilitační cvičení ve vyhrazených prostorách, vybavených např. rotopedem, elektroléčbou, parafi novou léčbou, magnetoterapií aj.

Služby pacientům

Našim pacientům na standardních pokojích poskytujeme i další služby, například:

  • poskytnutí hygienických, mycích a toaletních potřeb a velmi kvalitních inkontinenčních pomůcek, a to bez ohledu na jejich finanční náročnost vzhledem ke kvalitě,

  • zajištění pedikúry, kadeřnických služeb a holení v rozsahu odpovídajícím běžným potřebám,

  • zajištění pobytu na elektricky polohovatelném lůžku s pasivní antidekubitární matrací,

  • umožnění celodenního sledování dostupných televizních programů, barevné televizory na pokojích jsou součástí našeho standardu,

  • jedenkrát týdně zajištění nákupu tiskovin a nealkoholických nápojů,

  • uložení hotovost, případně cenných předmětů, zajistíme finanční operace s  finančními prostředky pacientů – například úhradu nájmu a poplatků za služby, které jsou povinni hradit po dobu pobytu v našem zařízení,

  • rehabilitační cvičení,

  • našim pacientům je k dispozici rovněž psycholog.

Za veškeré tyto služby si naše pacienty dovolujeme požádat o úhradu poplatku ve výši 200 Kč za jeden den poskytování uvedených služeb.

V nabídce služeb je i event. přítomnost duchovního, či možná přítomnost rodiny v posledních chvílích života. Je možné použít i pietní místnosti k poslednímu rozloučení.

a