Vítejte na stránkách Nemocnice Valtice s.r.o.

Poskytujeme zdravotní služby formou lůžkové péče, zaměřené na následnou péči o klienty po náhlých mozkových příhodách, s onkologickým onemocněním, po chirurgických a ortopedických operacích, s různým stupněm demence. Kromě lůžkové formy zdravotní péče poskytujeme také zdravotní péči ambulantní formou, a to v ambulancích praktického lékaře, interní, chirurgie, RHB a ORL. Pacientům jsou k dispozici rovněž služby modernizovaného RTG oddělení, akreditovaného oddělení klinické biochemie a hematologie a lékárny a oddělení rehabilitace s vyškolenými a zkušenými fyzioterapeuty.

 

VOLNÁ KAPACITA LŮŽEK

Nabízíme volná lůžka pro pacienty vyžadující následnou péči v léčebně dlouhodobě nemocných. Více informací na tel. č. 519 363 106, 519 363 111.

 

UPOZORNĚNÍ

 

Všechny osoby pohybující se ve vnitřních prostorách Nemocnice Valtice s.r.o. jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének.

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ

Návštěvy pacientů jsou umožněny ve středu a v neděli od 14:00 do 16:00 hodin, u jednoho pacienta mohou být současně pouze 2 osoby.

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující pacienta:

  1. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
  3. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének].

 

V současné době nejsme z kapacitních důvodů schopni zajistit před zahájením návštěvy provedení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV2.

 

Nemocnice  Valtice s.r.o si tímto  dovoluje oznámit, že od  3. 9.2020 je  v areálu nemocnice jako součást  RTG oddělení je v provozu

ultrazvukové  pracoviště.

Nabízíme následující ultrazvuková vyšetření: UZ břicha a malé  pánve

                                                                             UZ měkkých tkání

                                                                             UZ tepenného a žilního řečiště

Provozní  doba:  ÚTERÝ    8.00 – 14.30 HOD

 

Vyšetřeni budou  pacienti  po  předchozím objednání na tel. č. 519 363 148

 

Děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali potřebný materiál, roušky, občerstvení a spoustu dalšího dobra.

Poděkování konkrétním dárcům najdete zde

a