Informace k hospitalizaci

Pacienti do léčebny dlouhodobě nemocných jsou přijímáni především:

 • z akutních lůžek různých nemocnic k doléčení, rehabilitaci či k ošetřovatelské péči
 • na doporučení praktického či odborného lékaře z domácího prostředí při zhoršení zdravotního stavu, který nevyžaduje hospitalizaci na akutním oddělení

Co je třeba k přijetí žadatele do léčebny dlouhodobě nemocných:

 • zkontaktovat se s příjmovou pracovnicí telefonicky nebo e- mailem (po domluvě je možné si oddělení prohlédnout). Kontakt: paní Trllová, tel. +420 519 363 106, mob. +420 606 319 494, e-mail: trllova@nemvalt.cz
 • pokud je žadatel překládán z nemocnice, obvykle zajišťuje překlad sociální sestra nemocnice, ze které je žadatel přijímán

Co je třeba přinést si s sebou:

 • občanský průkaz, kartu zdravotní pojišťovny
 • léky, které žadatel užívá
 • v případě propuštění žadatele ze zdravotnického zařízení /nemocnice/ překladovou propouštěcí zprávu
 • v případě příjmu žadatele od praktického lékaře  poukaz typu  K
 • v případě omezení svéprávnosti žadatele je nutno doložit originál rozhodnutí soudu, který ve věci rozhodl, a usnesení o ustanovení opatrovníka
 • je vhodné doložit  rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 •  ostatní – přezůvky, brýle na čtení, zubní protéza, vycházková, fr. hůl (pokud jsou používány)
 •   je možné mít i vlastní noční úbor, župan, ručník – pokud to lépe vyhovuje.

Co není vhodné brát si s sebou na pokoj:

 • větší obnos peněz
 • šperky
 • jiné cennosti

Na vyžádání uložení hotovosti a cenných předmětů zajistíme.

a