Léčebna dlouhodobě nemocných

Nemocnice Valtice se nachází v samotném centru známého historického města, v krásném barokním areálu s vlastní zahradou. Nabízíme služby léčebny dlouhodobě nemocných na pěti standardních odděleních a jednom oddělení nadstandardním. Provozujeme také oddělení sociálních služeb, kde poskytujeme sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče o celkové kapacitě 18 lůžek.

O našich metodách a úspěších můžete více zjistit zde.

Personál

Práce na odděleních LDN je pro lékařský i nelékařský zdravotnický personál velmi namáhavá, fyzicky i psychicky. Vyžaduje velkou trpělivost a empatii ke starému člověku. Kolem křehkých a závislých geriatrických pacientů s ohroženou či ztracenou soběstačností v základních všedních činnostech se rozvíjí komplexní týmová péče, u které je nutná kontinuita, dobrá koordinace a aktivní přístup. Cílem naší péče je snaha o udržení kvality života pacientů. Klademe velký důraz na kvalifikaci zdravotnických zaměstnanců (průběžné vzdělávání, registrace sester, specializační studium, vysokoškolské studium, odborné semináře, certifikované kurzy), abychom byli schopni poskytovat služby vskutku nadstandardní úrovně. Pro účinnou aktivizaci klientů disponujeme také velmi kvalitním rehabilitačním týmem.

Komfort

Kvalitu péče výrazně pomáhají zlepšit nové technologie v antidekubitárních systémech, jednorázové pomůcky pro inkontinentní pacienty, kvalitní léčebná kosmetika, nové postupy v léčbě vlhkého hojení chronických ran. Jako samozřejmost je považováno sledování nutričního screeningu našich pacientů. Naše zdravotnické zařízení je vybaveno oxygenátory, infuzními pumpami a sprchovacím lůžkem. Pro naše pacienty zajišťujeme konziliární služby kožní lékařky a neurologa.

Kontaktní informace

MUDr. Karel Klanica, jednatel

E-MAIL: klanica@nemvalt.eu

Mgr. Renata Klouparová, ředitelka, prokuristka

TELEFON: +420 519 363 105
E-MAIL: klouparova@nemvalt.eu

prim. MUDr. Marta Drobiličová, primářka LDN

TELEFON: +420 519 363 109
E-MAIL: drobilicova@nemvalt.cz

MUDr. Olga Měšťánková, zástupkyně primářky LDN

TELEFON: +420 519 363 146
E-MAIL: mestankova@nemvalt.cz

Mgr. Ada Rosenbreierová, hlavní sestra

TELEFON: +420 519 363 120
E-MAIL: hlavni.sestra@nemvalt.cz

Mgr. Karel Divoký, psycholog

TELEFON: +420 519 363 185
E-MAIL: divoky@nemvalt.cz

Marie Trllová, kontaktní pracovnice LDN

TELEFON: +420 519 363 106
MOBIL: +420 606 319 494
E-MAIL: trllova@nemvalt.cz

Pokladna

PRACOVNÍK: Dagmar Šafaříková
OTEVŘENO: PO, ST 6.00 – 8.00  11.00 – 11.30  12.00 – 15.00
ÚT, ČT 6.00 – 8.00  11.00 – 11.30  12.00 – 13.30
PÁ 6.00 – 8.00  10.30 – 11.00
TELEFON: +420 519 363 104
E-MAIL: pokladna@nemvalt.cz

Ústředna, informace

TELEFON: +420 519 363 111
E-MAIL: recepce@nemvalt.cz

a